TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

AE Toàn Cầu định hướng phát triển thành tập đoàn đa ngành hàng đầu khu vực.

AE Toàn Cầu định hướng phát triển thành tập đoàn đa ngành nghề hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới, sáng tạo để kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ đẳng cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt và nâng tầm vị thế của thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

 

dsc 0031

 

SỨ MỆNH

Vì 1 cuộc sống tốt hơn và đem lại nhiều cơ hội làm giàu hơn cho mọi người

 

 

 

 

VĂN HÓA CÔNG TY

Đối với bản thân phải: Cần cù, học tập, sáng tạo, trung thực, chính trực

Đối với cộng sự phải: Tôn trọng, Chia sẻ, Giúp Đỡ

Đối với Tổ chức phải: Trung Thành, Xây dựng

Đối với công việc phải: Tập trung, Tận lực

Đối với mục tiêu phải: Quyết liệt, Cố gắng hoàn thành

Đối với khách hàng phải: Quan tâm, Chăm sóc, Thấu hiểu.

 

 

 

 

dsc07897

 

 

 

dsc 0037

 

 

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

• PHỤNG SỰ DÂN TỘC

• UY TÍN CHÍNH TRỰC

• TRÁCH NHIỆM TUYỆT ĐỐI

• PHÁT TRIỂN THẦN TỐC

• SÁNG TẠO KHÔNG NGỪNG

• KINH TÀI VỮNG CHẮC